Obuka studenata u Pruninim voćnjacima

Priliku da nauče i razumeju zaista prave vrednosti i mehanizme našeg rada u voćnjaku, imali su studenti Više Poljoprivredne škole iz Požarevca.
Kada se odredjen vid kulture i stručnosti prenosi  na mladje generacije, tradicija našeg voćnjaka živi.

Rezidba kako šljive, tako i ostalog voća predstavlja jednu od najbitnijih pomotehničkih mera. Pravilnom rezidbom utiče se na: uspostavljanje balansa između korenovog sistema i krošnje, redovnu i kvalitetnu rodnost, dobar fitnes i otpornost prema prouzrokovačima biljnih bolesti. Pravilnom rezidom utiče se na formiranje uzgojnog oblika (krošnje) gde se kod šljive uglavnom primenjuje uzgojni oblik kotlasta kruna ili vaza. U našim zasadima šljiva je formirana u uzgojnom obliku kotlaste krune koja samoj voćnoj vrsti omogućava idealnu osunčanost svih delova krošnje a takođe, dobra provetrenost sprečava povećanje vlažnosti unutar krošnje. Usled dobre provetrenosti krošnje značajno je smanjen potencijal zaraze prouzrokovačima biljnih bolesti šljive. U zavisnosti od sorte postoje male varijacije u sistemu rezidbe gde neke zahtevaju jaču a neke blažu rezidbu. Cilj rezidbe u našim zasadima jeste da se odstrane stare, istrošene grane, redovno podmlađuje krošnja, odstranjuju vodopije i grane koje imaju uspravan položaj na stablu a ostavlja što više rodnih grana pod većim uglovima i u vodoravnijem položaju. Rodne grane koje se ostavljaju pod većim uglom znatno brže se odenu rodnim pupoljcima u odnosu na one sa apikalnom dominacijom. Izbalansiran odnos rodnog drveta i potencijalno rodnog (za narednu vegetaciju) omogućava kontinualan rod. Dobro proređena kruna, optimalno opterećena rodom daće plodove izuzetnog kvaliteta sa maksimalnim količinama aromatičnih materija i šećera koje će kasnije naši vešti tehnolozi prevesti u rakije i ostale naše proizvode prepoznatljivog kvaliteta.

Naš tim rezidbu posmatra kao partiju šaha, svaki rez je jedan potez, svaki potez ne gleda jednu vegetaciju već i onu narednu!

 

WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.29 (1)   WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.31 (1)

WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.29   WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.28 (1) WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.30 WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.30 (1) WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.28 WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.31

WhatsApp Image 2018-04-05 at 10.58.29 (2)