Pruna vinogradi

Vinogradi Prune pripadaju braničevskom vinogorju u okviru mlavskog rejona. Mladi vinogradi se prostiru na potezu koji se od davnina naziva Vinogradarsko brdo, u ataru sela Vuković (Klenje). Blago zatalasana visoravan se polako spušta prema Dunavu ne prelazeći nadmorsku visinu od 270 metara. Na zemljištu koje čine pretežno krečnjački sedimenti u kombinaciji sa eutričnim kambisolom su posađeni čokoti autohtonih srpskih sorti vinove loze prokupac, crna tamjanika kao i sorta francuskog porekla crni burgundac. Mladi zasad vinograda se prostire na površini od 2,4  hektara.

mladi vinograd