U DESTILERIJI

Kad bismo pitali deda Bogicu kako se pravi dobra rakija, on bi sigurno odgovorio da proces proizvodnje rakije počinje u voćnjaku. Nakon branja, on je plodove voća sitnio i stavljao u kacu na nekoliko nedelja da prevre u džibru. Potom bi ispod kazana palio vatru i sipao džibru. Pod uticajem visoke temperature, alkohol počinje da isparava. Ta para se sakuplja u kapku i prolazi kroz lulu koja se hladi tabarkom. U luli se para ohladi i kondenzuje, pa iscuri u postavu. Na kraju se rakija smešta u burad da odleži i oplemeni bojom, ukusima i mirisima koji potiču od drveta od kog je bure napravljeno.

Danas je tehnologija osavremenjena, bira se najbolje voće iz voćnjaka, čitav proces pečenja rakije je kontrolisan, ali prinicipi koje je deda Bogica primenjivao su i dalje nepromenjeni. Zato je naša destilerija mesto koje oživi u vreme pečenja rakije, ispuni slatkim mirisima voća, dok naš tehnolog u laboratoriji analizira uzorke kako bi se u rakiju maksimalno prenele osobine voća.

Pruna - destilerija